Feel with the mind,     
think with the senses

Voor wie?


(jong)volwassenen met

 • traumatische of beladen levenservaringen (eenmalig of complex)
 • hechtingsproblematiek
 • relatie- en/of gezinsproblemen
 • angst- en stemmingsstoornissen
 • stress- en spanningsklachten
 • psychofysiologische klachten
 • seksuologische problemen na trauma
 • burn-out
 • identiteitsvragen
 • levensfaseproblematiek
 • rouwverwerking

De aangewende methodieken hangen af van de problematiek en gebeuren steeds in overleg. In een eerste gesprek bekijken we wat de redenen van aanmelding zijn en wat u verwacht van therapie.

Gesprekstherapie vormt de aanvankelijke basis en steunt zowel op het systeemtheoretisch denken als op het cognitief- gedragstherapeutisch model. Gesprekstherapie wordt dikwijls gecombineerd of vervolledigd met andere psychotherapeutische technieken zoals emdr, hypnotherapeutische technieken, relaxatie- en/of selectieve mindfulnessoefeningen. De partner of nabije personen uit de leefsituatie van de hulpvrager kunnen bij de therapie occasioneel of systematisch (bvb onder de vorm van relatietherapie) betrokken worden.